Semalt: typy údajov, ktoré môžete extrahovať pomocou nástrojov na prácu s webom

Webové stránky sú vytvorené pomocou textových jazykov, ako sú XHTML a HTML, a obsahujú veľké množstvo informácií v textovej aj obrazovej forme. Väčšina webových stránok je určená ľuďom, nie robotom. V súčasnosti existujú rôzne nástroje na extrahovanie údajov z webových stránok a spoločností ako Google, eBay alebo Amazon. Nové formy zoškrabovania webu zahŕňajú počúvanie dátových tokov z webových serverov. Napríklad JSON sa bežne používa a je silným mechanizmom prepravy a skladovania.

Existujú však prípady, keď ani tie najlepšie a najspoľahlivejšie technológie na webový škrabanie nemôžu nahradiť ľudské manuálne vyšetrenie a operácie kopírovania a vkladania. Ak chcete zoškrabať akýkoľvek typ údajov manuálne alebo pomocou softvéru, musíte najprv pochopiť, aký typ údajov je možné zoškrabať pomocou nástrojov, ako je napríklad Import.io.

1. Údaje o nehnuteľnostiach:

Údaje, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach o nehnuteľnostiach, je možné získať a je to obrovská a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť webového škrabania. Údaje o nehnuteľnostiach sa často stierajú, aby sa zhromaždili informácie o produktoch a ich cenách, ponúkaných službách a vstupe do sveta podnikania v žiadnom momente. Takmer všetky začínajúce podniky používajú nástroje na vytváranie webových stránok na extrahovanie údajov z týchto alebo týchto webových stránok o nehnuteľnostiach.

2. Zhromažďovanie e-mailových adries:

Odborníci a digitálni obchodníci sú často zamestnávaní, aby zhromažďovali e-mailové adresy od stoviek až po tisíce ľudí. Zámerom je rozširovať a rozširovať podnikanie zasielaním hromadných e-mailov a prilákaním stále väčšieho počtu zákazníkov. Údaje sa často zhromažďujú prostredníctvom bulletinov a sú zoškrabané a usporiadané na použitie v režime offline.

3. Škrabky na preskúmanie produktu:

Rôzne spoločnosti požadujú, aby ich produkty získali prehľad a zhromažďovali údaje z iných podobných webových stránok pomocou množstva nástrojov na vytváranie webových stránok. Zameriavajú sa na tvrdú konkurenciu svojich súperov a týmto spôsobom chcú predávať konkrétne výrobky.

4. Zoškrabanie na vytvorenie duplicitných webových stránok:

Zoškriabanie sa často robí na vytvorenie duplicitných webových stránok a blogov. Napríklad, ak sa spravodajský kanál stal slávnym, ľudia môžu začať škrabať jeho obsah a kradnúť jeho články takmer denne. Nielenže extrahujú jeho údaje, ale vytvárajú aj duplicitné webové stránky za účelom finančného zisku. Dobrým príkladom je 10bestquotes.com

5. Webové stránky sociálnych médií:

Údaje sa niekedy zbierajú a zoškrabávajú na takých sociálnych sieťach, ako sú Twitter, Facebook, Google+ a ďalšie. Mnoho spoločností zaoberajúcich sa marketingom sociálnych médií a digitálnych marketingových pracovníkov zhromažďuje informácie zo stránok sociálnych sietí pre osobné blogy.

6. Údaje na výskumné účely:

Rôzni vedci, študenti a profesori zhromažďujú údaje vo forme časopisov a elektronických kníh na vzdelávacie účely. Tento typ údajov sa zvyčajne zhromažďuje z vládnych webových stránok a vzdelávacích blogov. Rôzne výskumné spoločnosti platia škrabky ťažko alebo implementujú výkonné techniky škrabania na webe na zoškrabovanie údajov zo slávnych vzdelávacích blogov.

7. Jednorazové zoškrabovanie:

Je to vtedy, keď požadujete údaje z konkrétneho webu na konkrétny účel a nepoužijete ich viac ako raz. Inými slovami, môžeme povedať, že jednorazové zoškrabovanie sa vykonáva preto, aby sa získali zmysluplné údaje, ktoré už nebude možné znova použiť.

mass gmail